لحظه واژگونی یک بیل مکانیکی - دیدستان

29 ا کتبر 2017 ... اشتباه محاسباتی راننده یک بیل مکانیکی باعث واژگونی آن شد. این بیل مکانیکی قرار بود روی قسمت بار یک دستگاه تریلی سوار شود تا به محل دیگری انتقال یابد اما حرکت نامناسب چرخ‌ها باعث ... تصادفی وحشتناک خودرو با تریلی.

dairy 1 dairy 100 list dairy 1 year old dairy 1871