فرارو | (ویدئو) له شدن راننده زیر بیل مکانیکی خودش!

راننده یک بیل مکانیکی، با ماشین خود مشغول به کار بود که بی‌احتیاطی او هنگام حرکت، منجر به واژگونی بیل مکانیکی شد شد. راننده تلاش کرد از این اتفاق جلوگیری ...

دانلود کامل فیلم به وقت شام دانلود گوگل کروم دانلود گوگل پلی دانلود گوگل پلی سرویس