داستان های قرآنی: موریانه و سلیمان

خبرهایی از ارتباط جن با انسان می شنیدیم.هر چند عقل موریانه بسیار کوچک است، ولی می فهمیدیم که جن، سلاحی در دست انسان است. خداوند، جن را به تسخیر حضرت سلیمان ...

خندوانه با حضور مهران مدیری خندوانه امشب پنجشنبه خندوانه اینستاگرام خندوانه احسان علیخانی