پارادایم های رهبری سازمانی: سنتی ، مدرن و پست مدرن - پارس مدیر

پارادایم های رهبری سازمانی: سنتی ، مدرن و پست مدرن. منبع: سراپاگوش. در پارادایم نوگرایی(Modern) ، تئوری های رهبری با رهبری سر و کار دارند که نقش ستاره و قهرمان  ...

بلیط قطار تهران قم بلیط قطار مشهد به تهران بلیت کنسرت محسن ابراهیم زاده بلیت کنسرت بهنام بانی

رهیافتی جامع از نظریه رهبری کوانتومی و کاربردهای آن در سازمان

طرحاصول علوم جدید نیازمند آگاهی از فن‌های رهبری در سازمان‌های مدرن است؛ به‌طوری که ... در مبانی فلسفی تئوری پیچیدگی: آیا علم پیچیدگی صبغه پست مدرنیست دارد؟

مانتو 2018 تابستانی مانتو 2018 اسپرت مانتو 2018 مجلسی مانتو 39 تومنی