مقایسه اثربخشی تحریک مکرر مغناطیسی ... - نشریات علمی دانشگاه

روش. : برای. بررسی هدف تحقیق. 02. نفر از. مبتلایان به افسردگی انتخاب و به ..... آنجایی که روش. tDCS. برخلاف روش. rTMS. ، تحریکاتی در حد پتانسیل عمل ندارد.

بیمه صنعت ساختمان بیمه صنایع دستی تامین اجتماعی بیمه ضمانت وام بیمه ضمانت بانکی