حرف هایی را که نباید به فرد طلاق گرفته بزنیم - نمناک

طلاق و حرف هایی را که نباید به فرد طلاق گرفته بزنیم و برخورد با فرد طلاق گرفته و این حرف‌ها را به طلاق‌گرفته‌ها نگویید و بدترین حرفهایی که به فرد طلاق گرفته ...

مناقصه دو مرحله ای مناقصه دولتی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی تبریز مناقصه دولت

۹۰ درصد زنان یک‌سال پس از طلاق تمایل به بازگشت دارند

9 مه 2017 ... طلاق، به عنوان یک آسیب اجتماعی متولی ندارد، به عبارت دیگر زن مطلقه نهاد حامی ندارد. ... گرفته نمی‌شد، در بسیاری از پژوهش‌های آماری به عنوان سومین عامل مهم طلاق .... مردم، حاکمیت و نهاد های متولی، سمن ها و افراد درگیر موضوع طلاق 4 ضلع ...

عيدي فيك مبارك عید فطر عید فطر 1392 عید فطر 1393