روش کاشت و نگهداری گل لاله در منزل | ستاره

8 ا کتبر 2017 ... گل لاله به سرما مقاوم بوده، به خاک سبک، آبیاری اندک و نور فراوان برای رشد نیاز دارد. ... لاله دارای تنوع بسیار در رنگ و شکل میباشد و بیش از 150 نوع از آن در .... پس از پایان عمر گل ها باید آبیاری قطع شود و ساقه گل دهنده را با قیچی جدا ...

504 احمدی نژاد احمدی نژاد 63 احمدی نژاد سال 65 احمدی نژاد میدان 72