Images about #قورتان tag on instagram - Pictame

... فال جهان غیر مرگ نیست دیگر ورق برای کسی بر نمی خورد آن قلعه سالهاست به تاراج رفته است ویرانه ایست، حسرت آجر نمی خورد #بابک_دولتی #ghortan #قورتان.

چه عواملی موجب می شود معلمان دچار سوء تفاهم در نحوه ی برخورد با دانش آموزان و اولیا بشوند؟ چه عواملی باعث افزایش فشار چشم میشود چه عجب راه اومدی چه عواملی باعث ریزش مو میشود