آشنایی با بیماری های قناری و روش های درمان - بیتوته

بیماری های قناری درمان بیماری های قناری انواع بیماری های قناری,آشنایی با بیماری های ... علل احتمالی : ویروس آبله – واگیری از پرنده های تازه خریداری شده یا پرنده های آزاد. ... کثیف بودن اطراف مخرج – بی تفاوتی نسبت به محیط اطراف – ضعیف شدن پرنده.

قهوه تلخ 97 قهوه تلخ 98 قهوه تلخ 99 قهوه تلخ 95