فراخوان هفتمین جشنواره هنرهای تجسمی هنر جوان | سایت هنر مقاومت

9 فوریه 2015 ... شناسایی، معرفی و تشویق استعدادهای هنرمندان جوان فراهم آوردن زمینه و بستر مناسب فعالیت‌های هنری برای جوانان کشور بازشناسی ارزش‌های هنر معاصر و ...

ترجمه گستر ترجمه گواهینامه رانندگی ترجمه گر فارسی به انگلیسی ترجمه گوگل فارسی انگلیسی