گل نرگس و شعر انتظار ما (سروده‌ای از محمدعلی اردهالی) - تبیان

26 جولای 2010 ... شنیده ام گل نرگس صدای پا داردبه وقت آمدنش کسی خبر دارد، نهیب ده ، زلیخا که گریه را بس کن، کسی خبر زطلوع ماه کنعان دارد، بیارباده ی عشاق ...

روزنامه پنج شنبه خراسان لغو تعطیلی پنج شنبه خوزستان پنجشنبه دلگیر روز پنجشنبه دوباره